Vad gör vi?

CDRS har bedrivit ett omfattande utvecklingssamarbete i Chin state under drygt 20 år. Det började med omsorg och utbildning av föräldralösa och i övrigt utsatta barn. Fler än 900 barn har fått omsorg i fosterhem eller stöd i det egna hemmet och möjlighet till skolgång. Ett särskilt program har funnits för flickors högstadieutbildning.

Programmet har även omfattat yrkesträning för kvinnor, utbildning av fosterföräldrar och särskild utbildning i jämställdhetsfrågor. Under en period innebar utvecklingssamarbetet också stöd till modelljordbruk där nya ekologiska brukningsmetoder och grödor introducerades samt bevattningsanläggningar anlades för både jordbruk och hushåll, anläggningar som i många fall kompletteras med små elkraftverk.

Konceptet för vårt utvecklingssamarbete är att åstadkomma bestående förbättringar av människornas livsvillkor. Detta kräver ett helhetsperspektiv och måste omfatta alla delar av samhällets utveckling.  Därför har de senaste projektens inriktning under drygt tio år, varit utbildning i demokrati och mänskliga rättigheter, till ledare i samhället.

Samarbetspartners är flera väletablerade kyrkliga organisationer och organisationer som arbetat för samhällsutveckling.

2023 avslutades det senaste demokratiprojektet och nu, 2024, fortgår ett freds- och försoningsprojekt, som hjälper kyrkoledare i Chinområdet att samlas till samtal och vidareutbildning.