Styrelsen

Föreningens styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsens medlemmar är:

Ordförande Bosse Temnéus, Tierp
Vice ordförande Ann-Sofie Lasell, Gävle
Sekreterare David Sakhong, Uppsala
Kassör Run Pen Sakhong, Uppsala

Övriga ledamöter:
Monica Bengtsson, Uppsala
Robert Delaplane, Nyköping
Gunnar Fridborg, Uppsala
Suppleant: Agneta Magnusson

Föreningens adress:
c/o Bosse Temnéus,
Ullfors Bruk 114, 815 91 Tierp

Föreningens plusgiro: 924354-4