Vad är Chin state, Burma

Chin state ligger i västra Burma och är av ungefär Värmlands storlek. Ca 550000 människor bor i området. Provinsen är idag en av de mest eftersatta och fattigaste av Burmas delstater och etniska minoriteter. Området är bergigt och svårtillgängligt. Den huvudsakliga näringen är ett primitivt jordbruk. Den nuvarande regimen anger att landet officiellt ska heta Myanmar, vilket inte har accepterats internationellt.